پند حکيم

داد پندم آن حكيم هوشيار                                     گويمت آن پند ، جانم گوش دار  عده اي دعوت به مهماني شدند .                                                                   در سه شب آنها پذيرايي شدند  چون شب اول شد و هنگام شام                                                                       دسته اول بشد جمعش تمام سفره شد پهن و غذا آماده شد                                                                    نزد هركس ظرفها بنهاده شد ناگهان هر يك ز روي حرص آز                                                              شد به ظرف ديگري دستش دراز هر يك از ديگري نانش ربود                                                             چون به نان
/ 6 نظر / 16 بازدید
آبان 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست