الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَراز سعادت مندي
سيمای متواضعان

متواضع کسی است که :

1- هنگام حضور در مجلسی ، جای خاصی برای خود نخواهد . 1

2- هر کس را می بیند و زمینه را فراهم می داند ، سلام کند. 2 (زود تراز او سلام کند)

3- جدل بیهوده و بگومگو را پایان دهد.3 

4- در پی تمجید و تحسین دیگران نباشد .4

5- دارای انصاف باشد. 5 (حساب خود را از دیگران جدا نداند)

6- در برابر حق تسلیم و حق پذیر باشد.6(هر چند سخن حق را از یک کودک بشنود)

7- اعتدال در ظاهر(لباس و مرکب)را رعایت کند.7

8- امور شخصی اش را خود انجام دهد.8(و از دستور دادن به دیگران بپرهیزد.)

پیامد های تواضع:

1 - تواضع از برترین عبادت هاست.9

2- تواضع موجب سلامتی است.10

3- تواضع زینت شرافتمندان است.11

4- خدا به متواضعان حکمت عنایت می فرماید.

5- تواضع انسان را هم نزد خدا وهم نزد بندگانش عزیز می دارد.

6-سه چیز سبب جلب محبت است:دینداری، فروتنی، گشاده دستی.

1) کنز العمال حدیث 5724- 2) کنز العمال حدیث 8506- 3) بحارالانوارج 75ص118- 4)الکافی ج 2 ص 101- 5) بحارالانوار ج 78 ص 299- 6) مصباح الشریعه ص 6 باب 7 - 7) منتهی الامال ج 1 حالات پیامبر- 8) بحار الانوار ج 75 ص 119- 9) بحارالانوار ج 72 ص 120 - 10) مستدرک ج 11 ص 289- 11) بحارالانوار ج78 ص 312-

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٦ - اذان